בתי ספר

פרויקט בית הצייר- בניית תוספת לבית ספר כ- 1,2000 מ"ר + עבודות פיתוח ושימור מבנה