בנייה ציבורית

קל פלד בונים מזה שנים רבות במגזר הציבורי:

  • גני ילדים
  • בתי ספר
  • מקוואות
  • מתקני חשמל ומים
  • תשתיות