עיריית ירושלים – שיקום ובניית ביס וגנים א-טור ובית הצייר

עיריית ירושלים - שיקום ובניית ביס וגנים א-טור ובית הצייר

עיריית ירושלים – שיקום ובניית ביס וגנים א-טור ובית הצייר